Bezoekadres

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

Postadres

Bourgondië 48

6343 DE Klimmen

Tel. 06 28751490

E-mail: info@hrmoovs.nl

Certificering/licenties

Meer weten over

 

© 2018 HRMoovs B.V. | KvK 58964444 |

 

Individuele & Team

ontwikkeling 

Daag je teams en teamleden uit! Experimenteer met nieuw gedrag en doorbreek ingesleten en ineffectieve patronen. Hoe? Laten we dat samen doen! Door coaching en het inzetten van verschillende methoden waaronder intervisies, drijfverenvragenlijsten, persoonlijkheidsanalyses en competentietesten. Daarmee halen we het beste uit het individu én het team en creëren we samen meer succes in de werkomgeving.

 Team ontwikkeling 

Een succesvol team ontstaat niet bij toeval, het wordt ontworpen. Tegenwoordig is het creëren en ontwikkelen van succesvolle teams essentieel voor organisaties. Maar, hoe zorg je dat een team goed functioneert en dat blijft doen? HRMoovs helpt teams en hun leidinggevenden om het onmogelijke mogelijk te maken. 

Elk team is uniek! 

Succesvolle teams zijn een bron van innovatie. Ze zijn effectiever in het bedenken van oplossingen voor moeilijke problemen dan individuen. Ze zijn in staat om gezamenlijk te leren van wat ze doen, hun aanpak bij te stellen en te verbeteren. Ze kunnen snel inspelen op veranderende eisen van de organisatie en hebben complementaire competenties en persoonlijkheden. 

 

Teams werken allemaal in een unieke context en daaruit voortvloeiende taken, processen en rollen. En vaak is die praktijk weerbarstig. Teams hebben te maken met tijdsdruk, wisselingen in teamsamenstelling, misverstanden of conflicten. Wij helpen teams om hun effectiviteit te vergroten en te leren te groeien.

De basis voor elk succesvol team is vertrouwen. Door inzet van verschillende tools en werkvormen worden teamleden bewust van hun eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taal over (on)gewenst gedrag en creëert een veilige omgeving om in te groeien.

 

Enkele tools die wij regelmatig inzetten voor team:

- Teamscan

- Teamcoaching

- Workshops rondom thema's als: persoonlijk leiderschap, samenwerken, feedback geven en ontvangen, doorbreken van ingesleten patronen.

Wil je meer weten of van gedachte wisselen over een vraag die binnen jouw organisatie leeft? Neem dan contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek!

 

Individuele ontwikkeling

Bij individuele coaching staat de medewerker centraal. Samen werken we aan het bereiken van de doelen, terwijl de medewerker bouwt aan het vergroten van zijn capaciteiten, bewustwording en welzijn door persoonlijke ontwikkeling. 

Vanuit een oplossingsgerichte aanpak helpen wij medewerkers die stap te zetten die nodig is om in actie te komen en zelf weer aan het roer te staan! 

 

Persoonlijke effectiviteit

Coaching ontstaat vaak vanuit een hulpvraag. Een medewerker loopt ergens tegenaan of zit met een aantal vragen die hem bezig houden. Dergelijke vragen kunnen bijvoorbeeld zijn: 'hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn werk leuker vind?', wat is een passende volgende stap in mijn loopbaan?' of 'ik loop binnen mijn werk tegen een aantal zaken aan, wat kan ik eraan doen?'. 

 

HRMoovs werkt vanuit oplossingsgerichte coaching wat is gericht op het vinden van oplossingen en verder kijken dan dit moment. Natuurlijk is er aandacht voor zaken die niet goed gaan, maar dit analyseren we niet. Wij helpen medewerkers juist te zoeken naar de positieve, praktische omslag waar ze verder mee kunnen.

Voordat we beginnen met coaching van medewerkers gaan we altijd eerst een kennismakingsgesprek aan met de betreffende medewerker om te kijken of er een goede klik is met ons als coach. Leven er binnen jouw organisatie coaching vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

maak Werkplezier inzichtelijk!

Werkplezier ervaart iedereen anders. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld fijn om routinematig werk te verrichten, terwijl anderen de hoge mate van diversiteit juist als prettig ervaren. Wanneer je weet wat iedereen als prettig ervaart, kun je ook gericht actie ondernemen. Er zijn namelijk genoeg manieren om medewerkers te motiveren. Echter is het allereerst van belang om inzicht te krijgen in wat medewerkers écht motiveert. Hoe je dat inzicht krijgt? Daar helpen wij je bij!

 

  • Instagram HRMoovs
  • Facebook HRMoovs
  • LinkedIn HRMoovs