Soft skills belangrijker dan ooit!

De wereld van werk verandert in rap tempo en vraagt veel flexibiliteit van medewerkers en organisaties. Er wordt steeds meer gewerkt met generalisten met brede takenpakketten. En de focus is verschoven naar de menselijke aspecten binnen het werk. Klantgerichtheid, creativiteit, kritisch inzicht... zijn broodnodige skills voor organisaties voor het onderhouden van succesvolle klantrelaties.

 

Soft skills bepalen de 'cultural fit'

In elke organisatie ligt het accent op bepaalde soft skills. Het zijn de soft skills van een medewerker die bepalen hoe goed de 'cultural fit' tussen een medewerker en de organisatie is. Die 'match' wordt steeds belangrijker voor het behoud van medewerkers.

 

Hoe ontwikkel je soft skills van medewerkers?

Manieren om soft skills van medewerkers te ontwikkelen

Toekomstgerichtheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers zijn in de huidige maatschappij steeds belangrijker voor organisaties en medewerkers. Dat vraagt om continu investeren in en enthousiasmeren van eigen ontwikkeling bij medewerkers. Hoe je medewerkers stimuleert om eigenaarschap te nemen voor hun ontwikkeling? Wij geven je een aantal mogelijkheden.

Een eerste stap in het ontwikkelen van soft skills, is inzicht krijgen in gedrag en motivatie van medewerkers. Moovation biedt medewerkers op een snelle en eenvoudige manier inzicht in wat hun motiveert en wat zij in de werkomgeving nodig hebben om gemotiveerd te blijven.

Coaching helpt medewerkers door te reflexteren op het gedrag. Medewerkers worden gestimuleerd  om in de spiegel te kijken, talenten en kwaliteiten te versterken en eventuele blokkades in hun ontwikkeling te overwinnen.

Een korte theoretische uitleg afgewisseld met bewustwording van eigen gedrag, praktische handvatten en oefenen met nieuwe vaardigheden. De eigen praktijkervaringen staan daarbij centraal. Dit ondergebracht in korte trainingssessie of online trainingen over een langere periode zodat medewerkers in staat gesteld worden om de geleerde vaardigheden direct in praktijk te brengen. 

Interne kennisdeling aan de hand van georganiseerde gesprekken tussen collega's zorgt voor leren van elkaar en behoud van kennis. Mensen gaan effectiever werken en collega's weten elkaar beter te vinden. 

Bezoekadres

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

KvK: 58964444

Certificering/licenties

© 2018 HRMoovs B.V. | KvK 58964444 |

 

  • Instagram HRMoovs
  • Facebook HRMoovs
  • LinkedIn HRMoovs